Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen verklaart de koper zich akkoord met de leverings- en aankoopvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Gegarandeerde prijs
Hippo Pharma garandeert de prijzen die geafficheerd zijn op zijn website. De prijzen zijn inclusief  B.T.W.

Verzendkosten
De portkosten bedragen 5 euro voor Europa. Verzendingen gebeuren met de post of privé koerierdienst.

Bestellingen
De bestellingen gebeuren online. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per email. Alle goederen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Bij de aflevering van de goederen vind je de factuur met al de gegevens.

Betalingen
De betalingen kunnen gebeuren via bankoverschrijving,creditcard,ideal,l of bancontact. Allen beheerd door Ogone.

Betwistingen
Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de leverancier waar de hoofdzetel van de maatschappij gevestigd is. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

Gebruikersvoorwaarden
Hippo Pharma levert de producten in overeenstemming met de gegevens die door de koper worden aangeleverd.

Omruilen

Onverminderd de uitzonderingen en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.2, kan de Consument de aankoop van het product herroepen:De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst

Verdraagzaamheid
Hippo Pharma staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten maar is niet verantwoordelijk voor de verdraagzaamheid van de producten en de mogelijke gevolgen.

Garantie
Hippo Pharma garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE-productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. 

 

Ondernemingsnummer : be 0893.216.877

Zeta company VOF sinds 31 oktober 2007

Maatschappelijke Zetel : Oppelsenweg 87  - 3520  Zonhoven   - Belgie