Privacy Policy

Disclaimer

Bij het opzetten van deze website hebben we een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht, er kan altijd een foute informatie in staan. {$modv2_host->domain} kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de activiteiten op deze website.  

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij {$modv2_host->domain} wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door {$modv2_host->domain} worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij {$modv2_host->domain} en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.