Desinfectiemiddel (inclusief pomp) 5L

€34,00
Beschikbaarheid: Op voorraad

96% alcohol

NETTO HOEVEELHEID

5L

WAARSCHUWING

• Licht ontvlambare vloeistof en damp

• Veroorzaakt ernstige oogirritatie

• Verwijderd houden van warmte,/vonken, open vuur/

hete oppervlakten. Niet roken.

• Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van

statische elekticiteit

• Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming

dragen

 

BEWAREN

• In goed gesloten verpakking bewaren

• Op een goed geventileerde plaats bewaren

• Koel bewaren

 

NETTO HOEVEELHEID

5L

0 sterren op basis van 0 beoordelingen